Պրոֆեսոր Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյանի նվիրական երազանքը հայրենի եզերքում կրթօջախ հիմնելն էր, ինչը հնարավոր եղավ իրականացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից հետո, երբ ՀՀ կառավարության 1993 թվականի մայիսի 5-ի որոշմամբ ազդարարվեց Գավառի պետական համալսարանի ծնունդը: Համալսարանի հիմնադրման գործում անգնահատելի աջակցություն ցուցաբերեց Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանուշ Հակոբյանը: Համախմբվեցին նվիրյալ դասախոսներ ու աշխատակիցներ, և աստիճանաբար համալսարանը կայացավ, ինքնահաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգում և Գեղարքունիքի մարզում ձեռք բերեց ոչ միայն գիտական, կրթական, մշակութային, այլև սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական կարևոր նշանակություն: Համալսարանում մեկը մյուսի հետևից բացվեցին նոր ֆակուլտետներ ու ամբիոններ, ստեղծվեցին բոլոր անհրաժեշտ կառուցվածքային ստորաբաժանումները: Այսօր համալսարանում իրականացվում են առկա և հեռակա կրթական ծրագրեր, կազմակերպվում են վերապատրաստման ու որակավորման բարձրացման դասընթացներ, ընդլայնվում է արտաքին համագործակցության ուղեծիրը: Գավառի պետական համալսարանը դինամիկ զարգացող բուհ է, որը ժամանակի հրամայական պահանջներին համապատասխան ծավալում է ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական, դաստիարակչական գործունեություն, ապահովում որակյալ կրթություն, պատրաստում մրցունակ մասնագետներ:

Բեռնում 0%
Մեր հասցեն

ք.Գավառ, Հրանտ Հակոբյան փ.1
Հեռախոս`
(374264) 2 57 75
(060) 46 12 99
(060) 46 02 01
Ֆաքս` (060) 46 02 01
Էլ. փոստ` info@gsu.am

ԳՊՀ էլեկտրոնային փոստերի համակարգ

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գլխավոր >> Բնագիտական ֆակուլտետ>>Կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոն
Կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոն
Ամբիոնի վարիչ`

ՌԴ բնական և էկոլոգիական գիտությունների ակադեմիաների ակադեմիկոս, կենսաբանական գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Արշալույսի Սիմոնյան

ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԻ

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
1932թ., Նոր-Բայազետ (այժմ` Գավառ),

Կրթություն
1958թ․-ին գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը և 1960թ․-ից մինչև այժմ աշխատում է ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիուտում:
1974-ին ստացել է կենսաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան և պրոֆեսորի կոչում, հիմնադրել և մինչև այժմ ղեկավարում է ինստիտուտի Սաղմնաքիմիայի լաբորատորիան:
Հեղինակ է ավելի քան 400 գիտական աշխատանքների, մենագրությունների և կենսաբանական բառարանների: Կարևոր աշխատանք է կատարել հայերեն կենսաբանական միասնական տերմինաբանություն ստեղծելու ուղղությամբ:

Աշխատանքային գործունեություն
Մոսկվայում Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանում անցնելով ակադեմիկոս Ս. Սևերինի և ակադեմիկոս Վ. Սկուլաչյովի կենսաէներգետիկական, ինչպես նաև ակադեմիկոս Հ. Բունիաթյանի հիմնադրած հայկական կենսաքիմիական դպրոցները, նա Հայաստանում ստեղծել է էվոլյուցիոն կենսաէներգետիկայի ուղղությունը և կենսաէներգետիկների իր դպրոցը:
Հետազոտությունները նվիրված են կենդանիների օնտոգենեզում նյարդային հյուսվածքում կենսաէներգետիկական մեխանիզմների բացահայտմանը, այդ պրոցեսների օնտոգենետիկ ու ֆիլոգենետիկ էվոլյուցիոն փոխհարաբերությունների ուսումնասիրությանը:
1993-ից մինչև այժմ միաժամանակ աշխատում է Գավառի պետական համալսարանում որպես Կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոնի վարիչ:

Այլ տվյալներ
Գիտության գծով Կոմերիտմիության մրցանակի դափնեկիր է (1967թ):
Կարևոր ներդրում ունի գիտական կադրերի պատրաստման, գյուղատնտեսության մեջ գիտական արդյունքների ներդրման գործում:
Իր ծննդավայրի հանդեպ ունեցած ակնառու ծառայությունների համար նրան շնորհվել է Գավառ քաղաքի պատվավոր քաղաքացու կոչում (2003 թ):
Գիտության և կրթության բնագավառներում ունեցած մեծ վաստակի, երկարամյա և արդյունավետ գիտամանկավարժական գործունեության համար նրան շնորհվել է Հայաստանի Հանրապետության գիտության վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչում (2011թ․):
Ռուսաստանի Բնական գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս է, Գավառ քաղաքի պատվավոր քաղաքացի:
Գավառի պետական համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր է:
Հեղինակ է ավելի քան 400 գիտական աշխատանքների, մենագրությունների և կենսաբանական բառարանների:

Հեռախոս`060-46-12-50

Էլ. փոստ` a.simonyan@gsu.am