Պրոֆեսոր Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյանի նվիրական երազանքը հայրենի եզերքում կրթօջախ հիմնելն էր, ինչը հնարավոր եղավ իրականացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից հետո, երբ ՀՀ կառավարության 1993 թվականի մայիսի 5-ի որոշմամբ ազդարարվեց Գավառի պետական համալսարանի ծնունդը: Համալսարանի հիմնադրման գործում անգնահատելի աջակցություն ցուցաբերեց Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանուշ Հակոբյանը: Համախմբվեցին նվիրյալ դասախոսներ ու աշխատակիցներ, և աստիճանաբար համալսարանը կայացավ, ինքնահաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգում և Գեղարքունիքի մարզում ձեռք բերեց ոչ միայն գիտական, կրթական, մշակութային, այլև սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական կարևոր նշանակություն: Համալսարանում մեկը մյուսի հետևից բացվեցին նոր ֆակուլտետներ ու ամբիոններ, ստեղծվեցին բոլոր անհրաժեշտ կառուցվածքային ստորաբաժանումները: Այսօր համալսարանում իրականացվում են առկա և հեռակա կրթական ծրագրեր, կազմակերպվում են վերապատրաստման ու որակավորման բարձրացման դասընթացներ, ընդլայնվում է արտաքին համագործակցության ուղեծիրը: Գավառի պետական համալսարանը դինամիկ զարգացող բուհ է, որը ժամանակի հրամայական պահանջներին համապատասխան ծավալում է ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական, դաստիարակչական գործունեություն, ապահովում որակյալ կրթություն, պատրաստում մրցունակ մասնագետներ:

Բեռնում 0%
Մեր հասցեն

ք.Գավառ, Հրանտ Հակոբյան փ.1
Հեռախոս`
(374264) 2 57 75
(060) 46 12 99
(060) 46 02 01
Ֆաքս` (060) 46 02 01
Էլ. փոստ` info@gsu.am

ԳՊՀ էլեկտրոնային փոստերի համակարգ

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գլխավոր >> ԳՊՀ-ի մասին >> Վարչական կառուցվածք >>Ռեկտորատ

ԳՊՀ ռեկտորատի կազմ

Ռուզաննա Խաչիկի Հակոբյան- ԳՊՀ ռեկտոր
Նելլի Ալբերտի Կուտուզյան- ԳՊՀ ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր
Արսեն Հրաչիկի Ապրոյան- ԳՊՀ տնտեսական գծով պրոռեկտոր
Ալինա Ամբիկի Ղարիբյան- ԳՊՀ ակադեմիական քաղաքականության վարչության պետ
Թաթուլ Արտիկի Ասոյան- ԳՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի դեկան
Մարտին Պատվականի Ավագյան- ԳՊՀ բնագիտական ֆակուլտետի դեկան
Համլետ Գրիշայի Ղաջոյան- ԳՊՀ հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկան
Սամվել Գրիգորի Ամիրխանյան- ԳՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկան
Խաչիկ Ժորայի Սաֆարյան- ԳՊՀ կադրերի բաժնի վարիչ
Պապին Օնիկի Մուրադյան- ԳՊՀ հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի վարիչ
Գուրգեն Գևորգի Մուրադյան- ԳՊՀ գլխավոր հաշվապահ
Լյովա Գուրգենի Սիրունյան- ԳՊՀ արհմիության նախագահ
Նաիրա Ֆահրադի Պետրոսյան- ԳՊՀ գրադարանի տնօրեն
Անուշ Տոլիկի Մայիլյան- ԳՊՀ որակի ապահովման բաժնի վարիչ
Վարազդատ Կորյունի Ավետիսյան- ԳՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի վարիչ
Նոնա Վահագի Մուրադյան- ԳՊՀ ռեկտորատի քարտուղար